Maria Kownacka

Plastusiowy PamiętnikInformacje o książce

Ilustracje: Stanisław Bobiński


Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Warszawa-Lwów

1936


Druk:

Jan Cotty

Warszawa, Kapucyńska 7